lín
1. жету, келу, туу, туындау, бару, араласу, кірісу, түсу, қону, төну

喜事临门 — шаңырағына келіп шаттық қона қалу

身临其境 — өзі барып көру, өзі келіп араласу

临危 — жанына қауіп төну, басына қатер түсу

事到临头 — басына күн туу, басына іс түсу

如临大敌 — қалың жау қаптап келгендей

2. алдында, бұрын, ілгері, әуелі, кезінде, тұсында, шағында

临走 — кетер кезінте, жүрер тұсында, кетерінде, жүрерінде, аттанарында

【临别】 қоштасар шағында, айрылысар кезінде, бөлінісер тұсында, қоштасарында, айрылысарында, кетерінде, бөлінісерінде

临别赠言 — қоштасардағы арнау

临睡 — жатар алдында, ұйықтаудан бұрын, жатарда, ұйықтарда

临产 — босанардан ілгері, босанудан бұрын, босанардан әуелі, босанар алдында, босанарда, босанарында

临终 — өлерінен бұрын, үзілер алдында, көз жұмар кезінде, өтер шағында, өлерінде, үзілерінде, өтерінде

临终关怀 — ақтық қамқорлық, ақтық күтім

【临时】
1) кезі келгенде, сол кезде, уақыты болғанда, мезгілі жеткенде, кезеңі келгенде, сол тұста, сол шақта, сол мезетте, кезінде, уағында, мезгілінде, кезеңінде, тұсында, мезетінде, шағында, үстінде

事先有准备,临时就不会忙乱 — күні бұрын қамданып алсаң кезінде сасқалақтамайтын боласың

2) уақыттық, уақытша, қазірше, кезексіз, тосын, тұтқиыл, төтенше, қосымша

你先临时代理一下 — қазірше сен өзің жүргізе тұр

临时会议 — кезектен тыс жилыс

临时动议 — төтенше ұсыныс, қосымша төтенше

3. жақын, жуық, таяу, тақау, іргелес, қанаттас, жақ, тарап

临街的窗子 — көше жақтағы терезе, базар тараптағы терезе

东临大海 — күн шығысы теңізбен іргелес келеді

【临盆】 босану, жеңілдеу, жеңілею
【临床】 төсектік емдеу, госпитальдау, клиника

临床经验 — емдеу тәжірибесі, клиникалық тәжірибе

4. еліктеу, ұқсату, нобайлау, сұлбалау

临画 — еліктеп сызу, ұқсатып сызу, еліктеу, ұқсату

5. адамның тегіне қолданылады

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 臨 lín (1) (会意。 金文字形, 右边是人, 左上角象人的眼睛, 左下角象众多的器物。 整个字形象人俯视器物的样子。 本义: 从高处往低处察看) (2) 同本义 [look down from above] 临, 监临也。 从卧, 品声。 《说文》。 按, 隐几视下之称。 》 临, 视也。 《尔雅》 不临深谿, 不知地之厚也。 《荀子·劝学》 上帝临女。 《诗·大雅·大明》 有亭翼然临于泉上。 宋·欧阳修《醉翁亭记》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: lin2 解释: 1. 从高处往下看。 如: “居高临下”。 诗经·大雅·大明: “上帝临女, 无贰尔心。 ”郑玄·笺: “临, 视也。 ”三国·魏·阮籍·咏籍诗八十二首之十三: “登高临四野, 北望青山阿。 ” 2. 来到。 如: “光临”、 “莅临”、 “亲临”、 “双喜临门”。 楚辞·屈原·远游: “朝发轫于太仪兮, 夕始临乎于微闾。 ” 3. 靠近、 依傍。 如: “临窗而坐”、 “临门一脚”。 汉书·卷二十七·五行志下之上 : “先是文惠王初都咸阳, 广大宫室,… …   Taiwan national language dictionary

 • — (臨, 临) I lín ㄌ〡ㄣˊ 〔《廣韻》力尋切, 平侵, 來。 〕 1.由上看下, 居高面低。 《荀子‧勸學》: “不臨深谿, 不知地之厚也。” 唐 杜甫 《題鄭縣亭子》詩: “雲斷 岳蓮 臨大路, 天晴宮柳暗 長春 。” 宋 曾鞏 《墨池記》: “ 臨川 之城東, 有地隱然而高, 以臨於溪, 曰 新城 。” 2.監視, 監臨。 引申為統治, 治理。 《詩‧大雅‧大明》: “上帝臨女, 無貳爾心。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (臨) lín (1) ㄌㄧㄣˊ (2) 从上向下看, 在高处朝向低处: 照~。 ~渊羡鱼(看着深潭里的鱼, 很希望得到; 喻只作空想, 不做实际工作)。 (3) 到, 来: 光~。 莅~。 亲~。 (4) 遭遇, 碰到: ~时。 面~。 (5) 挨着, 靠近: ~近。 ~街。 ~终。 ~危。 ~阵磨枪。 (6) 照样子摹仿字画: ~摹。 ~帖。 ~写。 (7) 旧时指帝王上朝: ~朝。 ~政。 (8) 姓。 (9) 郑码: KDMK, U: 4E34, GBK: C1D9 (10)… …   International standard chinese characters dictionary

 • 临难铸兵 — (临难铸兵, 臨難鑄兵) lín nàn zhù bīng 【典故】 临到危难时, 方才铸造兵器。 比喻平时不作准备, 临时才想办法。 【出处】 《晏子春秋·杂上二十》: “溺者不问队, 迷者不问路。 溺而后问队, 迷而后问路, 譬之犹临难而遽铸兵, 临噎而遽掘井, 虽速, 亦无及已。” …   Chinese idioms dictionary

 • 临时执政 — (临时执政, 臨時執政) 官名。 民国十三年(1924)11月24日至十五年4月20日, 段祺瑞任此职。 时在第二次直奉战争直系失败、 大总统曹锟退位之后, 由各派军阀协商产生。 临时执政的职权本集总统与国务总理于一身, 后虽增设国务总理, 但仍由段氏控制。 三·一八惨案(执政府卫兵枪杀请愿学生)后, 被冯玉祥驱逐下台。 * * * (臨時執政, 临时执政) 官名。 民國十三年(1924)11月24日至十五年4月20日, 段祺瑞任此職。 時在第二次直奉戰爭直系失敗、 大總統曹錕退位之後, …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 临财不苟 — (临财不苟, 臨財不苟) lín cái bù gǒu 【典故】 面对钱财不随便求取, 廉洁自好。 【出处】 《礼记·曲礼上》: “临财毋苟得, 临难毋苟免。” …   Chinese idioms dictionary

 • 临池学书 — (临池学书, 臨池學書) lín chí xué shū 【典故】 临: 靠近, 挨着。 指刻苦练习书法。 【出处】 《晋书·卫恒传》: “弘农张伯英者, 因而转精甚巧。 凡家之衣帛, 必书而后练之。 临池学书, 池水尽墨。 下笔必为楷则, 号葱葱不暇草书。” …   Chinese idioms dictionary

 • 临敌易将 — (临敌易将, 臨敵易將) lín dí yì jiàng 【典故】 易: 改变, 变换。 临到作战之前调换将领。 【出处】 《隋书·李德林传》: “且临敌代将, 自古所难, 乐毅所以辞燕, 赵括以之败赵。” …   Chinese idioms dictionary

 • 临渴穿井 — (临渴穿井, 臨渴穿井) lín kě chuān jǐng 【典故】 穿: 打。 临到口渴时才想到凿井。 比喻事到临头才想办法。 【出处】 《内经·素问·四气调神大论》: “夫病已成而后药之, 乱已成而后治之, 譬犹渴而穿井, 斗而铸锥, 不亦晚乎! ” …   Chinese idioms dictionary

 • 临深履薄 — (临深履薄, 臨深履薄) lín shēn lǚ bó 【典故】 面临深渊, 脚踩薄冰。 比喻小心谨慎, 惟恐有失。 【出处】 《诗经·小雅·小旻》: “战战兢兢, 如临深渊, 如履薄冰。” 岂可不~, 以为至戒? (《后汉书·杨终传》) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.